Factoring, kratkoročne terjatve

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

factoring - Kdaj in zakaj prodati kratkoročne terjatve?

 
 

FactoringFactoring je poslovna transakcija, s katero pridemo do denarnih sredstev tako, da prodamo poslovne terjatve posebni finančni inštituciji. To je finančni posel, pri katerem faktor, tj. kupec, enkrat ali tekoče z dnevom zapadlosti odkupi poslovne terjatve svoje stranke. S tem prevzema tveganje plačila in nalogo izterjati dolg. Za opravljeno delo zaračuna provizijo.

Kljub nenehnemu razvoju in ponudbi bančnih produktov je factoring eden od priljubljenih instrumentov upravljanja terjatev do kupcev. Pri factoringu gre za:
- zavarovanje poslovnih terjatev,
- financiranje prodaje z odloženim rokom plačila.

Pomembna naloga factoringa je urejanje likvidnostne situacije poslovnega sistema, ki proda terjatve in dobi predujem na terjatve, ki jih faktor odkupuje sproti, ko prispejo v plačilo.
V razvitih tržnih gospodarstvih ponujajo banke in druge finančne inštitucije vrsto finančnih storitev in instrumentov zavarovanja plačilnih tveganj. Cilj, ki ga imajo pri tem uporabniki storitev, je z uspešnim upravljanjem terjatev in obveznosti doseči finančne učinke, ki bodo izboljšali njihov finančni položaj in konkurenčno sposobnost na trgu.

Prednosti factoringa kot storitve prihodnosti so:
- konsistenten denarni tok,
- povečanje obratnega kapitala,
- zavarovanje pred tveganji neplačila,
- zavarovanje pred tečajnim tveganjem in
- nižji administrativni stroški.

Ta finančni instrument je priporočljiv takrat, ko imamo opravke z neznanim kupcem, ko poslujemo s tveganim področjem in ko gre za visoke terjatve.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Raèunovodstvo Replika
spacer
spacer