Bilanca stanja, izkaz poslovnega izida

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

računovodski izkazi

 
 

Računovodski izkaziKončni rezultat finančno-računovodskega procesa so računovodski izkazi, ki jih pripravi računovodstvo ali računovodski servis.

Podjetniki, direktorji, finančniki, banke in komercialisti pri svojem delu pogosto potrebujejo podatke o lastnem poslovanju, kot tudi podatke o poslovanju njihovih poslovnih partnerjev. Razberemo jih lahko iz različnih poročil, med katerimi so glavni računovodski izkazi.

Računovodski izkazi so zapisi dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti in so namenjeni zunanjim in notranjim uporabnikom. Najpomembnejša računovodska izkaza, ki ju prikazujemo v javnih bazah, sta:
- bilanca stanja in
- izkaz poslovnega izida.

Namen računovodskih izkazov je dajati informacije o finančnem položaju, uspešnosti in spremembah finančnega položaja podjetja, ki so koristne za širok krog uporabnikov pri njihovem odločanju. Zavedati se moramo, da je umetnost računovodstva med drugim tudi v sposobnosti računovodje, da v okviru pravil in etike stroke prikaže podjetje v želeni luči.

Za uspešno vodenje poslovanja in oblikovanje strateških ciljev in nalog ni pomembna samo notranja ampak tudi zunanja informiranost. To pomeni, da si moramo pridobiti čim več informacij o naših poslovnih partnerjih na blagovnem in finančnem trgu. Tudi poslovno življenje je igra, v kateri dobivajo bolje pripravljeni in bolje informirani.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer