računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 
Davčno svetovanje Replika
Davčno svetovanje Replika Optimizacija bilance & preventivni davčni pregled!
 
 

vprašanja

 
  Če želite nasvet, imate vprašanje, komentar, pripombe, ne oklevajte in nam pišite.  
     
 

povezave

 
  Uporabne povezave >>  
. . .
zabavaslike za namizjee-karticehitri kviz.
 

hitri test iz računovodstva in davkov

 
  10 vprašanj, vsak pravilni odgovor prinaša 1 točko.  
   
.
 

1. Regres je davčno priznan strošek do višine, ki jo določa Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo?
da
ne

2. Organizator koncerta obračuna avtorski honorar glasbeniku, ki ima odločbo DURS o posebni osebni olajšavi za samostojne kulturne delavce. Osnova za obračun dohodnine je 75% bruto dohodka.
da
ne

3. Najvišji dovoljen znesek, do katerega lahko podjetje svojim dobaviteljem račune plačuje z gotovino, je 400 EUR.
da
ne

4. Zavezanec za DDV, ki se ukvarja z gradnjo nepremičnin za trg, od kupca prejme aro za nakup stanovanja. Obračunati mora DDV.
da
ne

5. Podjetje, davčni zavezanec za DDV, proda zazidljivo stavbno zemljišče. Pri tem mora plačati 2% davek na promet nepremičnin.
da
ne

6. Podjetje izplača fizični osebi dohodek na podlagi podjemne pogodbe. Pri tem mora obračunati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
da
ne

7. Podjetje, zavezanec za DDV, za poslovnega partnerja kupi darilo manjše vrednosti. V obračunu DDV si lahko odbije vstopni DDV.
da
ne

8. Podjetju za prodajo znamk, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu ni potrebno izdati računa.
da
ne

9. Slovensko podjetje, ki je zavezanec za DDV, tujemu partnerju iz Hrvaške v poslovni najem izroči stroj za izdelovanje žebljev. Hrvaško podjetje bo stroj uporabljalo v Sloveniji. Slovenskemu podjetju ni potrebno obračunati DDV.
da
ne

10. Na konte skupine 47 se knjižijo stroški delavcev v delovnem razmerju in stroški drugih pogodbenih delavcev.
da
ne 
         
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Raèunovodstvo Replika
spacer
spacer