Računovodske storitve
Replika d.o.o., Ljubljana

   
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje e-računovodstvo računovodski servis
.
 
Davčno svetovanje in
računovodske storitve
Davčno svetovanje Replika Optimizacija bilance & preventivni davčni pregled!
 
 

cene in ugodnosti

 
  Računovodske storitve Ljubljana
Računovodski servis Replika novim strankam želi dati možnost, da ga spoznate, zato prve 3 mesece računovodskih storitev ne zaračunava, ob tem pa nudi še 20-odstotni popust za vse računovodske storitve v prvem letu sodelovanja.
Preberite več >>
 
. . .
računovodske storitvedavčno svetovanjefinančno in poslovno svetovanjeračunovodstvo
 

računovodske storitve

 
 

računovodske storitveRačunovodske storitve in računovodsko svetovanje opravljamo za pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d) in samostojne podjetnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike).

Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.

 
.
     
 
 1. Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 2. Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 3. Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov
 4. Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
 5. Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 6. Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 7. Obračun davka na dodano vrednost
 8. Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 9. Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 10. Izdelava davčne bilance
 11. Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja
 12. Poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije)
 13. Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest.)
 14. Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 15. Računovodske analize poslovanja
 16. Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 17. Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije
 18. Druge računovodske storitve in svetovalne storitve

Za več informacij pokličite ali obiščite družbo za računovodske storitve Replika.

 
računovodja bilanca dobiček obračun plače plača
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o. 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer