Factoring, kratkoročne terjatve

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

factoring - Kdaj in zakaj prodati kratkoročne terjatve?

 
 

FactoringFactoring je poslovna transakcija, s katero pridemo do denarnih sredstev tako, da prodamo poslovne terjatve posebni finančni inštituciji. To je finančni posel, pri katerem faktor, tj. kupec, enkrat ali tekoče z dnevom zapadlosti odkupi poslovne terjatve svoje stranke. S tem prevzema tveganje plačila in nalogo izterjati dolg. Za opravljeno delo zaračuna provizijo.

Kljub nenehnemu razvoju in ponudbi bančnih produktov je factoring eden od priljubljenih instrumentov upravljanja terjatev do kupcev. Pri factoringu gre za:
- zavarovanje poslovnih terjatev,
- financiranje prodaje z odloženim rokom plačila.

Pomembna naloga factoringa je urejanje likvidnostne situacije poslovnega sistema, ki proda terjatve in dobi predujem na terjatve, ki jih faktor odkupuje sproti, ko prispejo v plačilo.
V razvitih tržnih gospodarstvih ponujajo banke in druge finančne inštitucije vrsto finančnih storitev in instrumentov zavarovanja plačilnih tveganj. Cilj, ki ga imajo pri tem uporabniki storitev, je z uspešnim upravljanjem terjatev in obveznosti doseči finančne učinke, ki bodo izboljšali njihov finančni položaj in konkurenčno sposobnost na trgu.

Prednosti factoringa kot storitve prihodnosti so:
- konsistenten denarni tok,
- povečanje obratnega kapitala,
- zavarovanje pred tveganji neplačila,
- zavarovanje pred tečajnim tveganjem in
- nižji administrativni stroški.

Ta finančni instrument je priporočljiv takrat, ko imamo opravke z neznanim kupcem, ko poslujemo s tveganim področjem in ko gre za visoke terjatve.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer