Svetovalni inženiring za investicije

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

svetovalni inženiring

 
 

Svetovalni inzeniringUspešnost izvedene investicije je v zelo veliki meri odvisno od inženiringa. Svetovalni inženiringi imajo v investicijskih procesih pomembno vlogo, saj nastopajo že v njegovih zgodnjih fazah. Najbolj razvite države so že ob začetku prejšnjega stoletja razvile postopke za optimalno izvajanje investicij, posebno državnih gradenj (javna naročila). Tudi v Sloveniji imajo inženiringi dolgoletno tradicijo in številne reference doma in v tujini.

Beseda inženiring je angleškega izvora in obsega intelektualne storitve, ki temeljijo na poznavanju gradnje investicijskih objektov od snovanja, načrtovanja, usklajevanja, projektiranja in nadzora. Lahko se pojavlja na strani naročnika, to so svetovalni inženiringi, ali pa na strani izvajalca.

Svetovalni inženiring je strokovna, tehnična, pravna, ekonomska in organizacijska pomoč v celotnemu investicijskemu procesu, od ideje do predaje zgrajenega objekta.

Svetovalni inženirji se v velike infrastrukturne projekte vključujejo že v razvojni fazi, pri izdelavi idejnih zasnov, idejnih projektov in študije izvedljivosti (feasibility study). Študija izvedljivosti je ključni dokument za odločanje o nadaljevanju projekta. Mednarodne finančne institucije so zato izdelale posebno metodologijo za izdelavo študij izvedljivosti, pa tudi posebne smernice za vlogo svetovalnega inženirja v različnih modelih financiranja projektov. Ti pa se pojavljajo v oblikah kot so javno-zasebno partnerstvo oz. Public Private Partnership (PPP), oblikuj-gradi oz. Design-Build (DB), oblikuj-gradi-financiraj-upravljaj oz. Design-Build-Finance-Operate (DBFO) in kupi-poseduj-upravljaj-prenesi oz. Buy-Own-Operate-Transfer (BOOT).

Več informacij o inženiringu iz področja nepremičnin lahko dobite pri podjetju: Replika Invest, znanje za investicije, d.o.o.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer