Skupina Replika

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

odličnost skupine Replika

 
  Odličnost skupine Replika
 • - naši zaposleni imajo najmanj visokošolsko izobrazbo, med njimi sta tudi dva magistra in en doktor znanosti

 • - Raziskovalna skupina Replika izvaja tudi raziskovalno in razvojno dejavnost in je vpisana tudi bazo SICRIS pri ARRS

 • - z lastnim znanjem, načinom dela in organiziranostjo zagotavljamo celovit idejni inženiring na področju računovodstva, davkov, financ, nepremičnin, prava, pridobivanja nepovratnih sredstev, razvojno partnerskih projektov ter zastopanja slovenskih in tujih podjetij

 • - vodilni kader tekoče govori angleški, nemški, italijanski, hrvaški ali srbski jezik

 • - celovite storitve zagotavljamo tako slovenskim kot tujim podjetjem

 • - v slovenskem in na mednarodnem prostoru delujemo od leta 2003

 • - vodilni kadri se izobražujejo na Slovenskem inštitutu za revizijo

 • - celovito pravno svetovanje opravljata pravnika s pravosodnim izpitom, ki imata večletne izkušnje v gospodarstvu oziroma v pravosodju

 • - ciljno spremljamo izbrane javne razpise na ravni EU in vodimo aktivnosti pri pridobivanju nepovratnih sredstev za večje domače in mednarodne projekte

 • - našim strankam in poslovnim partnerjem omogočamo koriščenje kapacitet Poslovnega kluba Replika na slovenski obali

 • - z dolgoročno strategijo razvoja skupine in ustvarjanjem novih konkurenčnih prednosti zagotavljamo stabilno rast strankam, poslovnim partnerjem in skupini Replika

 • - ustvarjamo inovativno delovno okolje, ki vzpodbuja in omogoča profesionalno rast vseh zaposlenih

 • - posamezni vodstveni kadri so pridobili tudi licenco oz. uspešno opravili preizkus usposobljenosti za: člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb, opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja in sodnega izvršitelja

 • - skrbimo za interesno povezovanje in širitev poslovnih partnerstev naših strank

 • - objavljamo strokovne članke in mnenja v vodilnih slovenskih poslovnih medijih

 • - vodilni kader ima več letne delovne izkušnje na različnih področjih delovanja ter je uspešno sodeloval in vodil večje projekte, tudi nacionalnega pomena

 • - pri svojem delu uporabljamo najsodobnejše aplikacije in vrhunsko IT opremo
 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Raèunovodstvo Replika
spacer
spacer