Zagotovite si nepovratna sredstva

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

nepovratna sredstva

 
 

Nepovratna sredstvaNepovratna sredstva predstavljajo dodaten vir financiranja dejavnosti mnogih podjetij in institucij. Nepovratna sredstva namreč zmanjšujejo angažiranje lastniških in dolžniških virov financiranja in s tem pocenijo investicijsko razvojni ciklus projekta.

Slovenske in mednarodne institucije nudijo nepovratna sredstva, sofinanciranje obrestnih mer ter garancije za posojila. Veliko večino sredstev je možno pridobiti prav v obliki nepovratnih sredstev, vendar je proces pridobivanja le-teh izjemno kompleksen in dolgotrajen.

Najprej opredelimo vizijo, cilje in razvojne usmeritve podjetja. Zatem se zavestno odločimo, da bo podjetje skušalo za svoj projekt pridobiti del nepovratnih sredstev preko javnih razpisov. V idejni zasnovi ciljnega projekta začrtamo vse ključne komponente projekta.

Za ciljni projekt v množici različnih razpisov najdemo za podjetje najbolj ustreznega. Za pravilno odločitev moramo dobro poznati razpise, ki jih nudijo tako lokalne in državne organizacije kakor tudi mednarodne organizacije in skladi.

Vsak posamezen razpis je namreč namenjen točno določenim ciljnim podjetjem in organizacijam glede na njihove dejavnosti in velikost, namen uporabe sredstev in glede na cilje projekta. Včasih je pomembna celo lokacija podjetja. Večji uspeh na razpisih mnogokrat zagotavljajo dosedanji izvedeni projekti, reference in mednarodne povezave. Razpisni pogoji se med različnimi javnimi razpisi lahko močno razlikujejo, zato je potrebno preveriti pogoje za vsak javni razpis posebej.

Priprava ustrezne projektne dokumentacije je ključen korak za uspešno prijavo na javni razpis. V projektni dokumentaciji je tako projekt podrobno opisan prav na način, ki kar najbolj ustreza zahtevam javnega razpisa.

Pri pripravi projektne dokumentacije je zato smiselno in poiskati strokovno pomoč podjetij, ki se s prijavami projektov za javne razpise profesionalno ukvarjajo.

Dodatne informacije o nepovratnih sredstvih lahko dobite pri podjetju: Replika PRO, idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Raèunovodstvo Replika
spacer
spacer