Kontroling - informacijska podpora

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

kontroling

 
 

KontrolingKontroling služi kot informacijska podpora poslovodstvu podjetja. Pomeni krmiljenje, vodenje oziroma usmerjanje k dogovorjenim ciljem. Njegove naloge so:
- načrtovanje,
- naloge obveščanja in poročanj,
- naloge usmerjanja in kontroliranja.

Ukvarja se s področji razvoja, koristi pri strateškem in operativnem planiranju. Omogoči sistematično planiranje, učinkovito kontroliranje ter je podpora vodstvu pri spremljanju in uresničevanju strateških in operativnih ciljev. Usmerjen je v prihodnost in v uresničenje načrtovanega poslovnega izida podjetja.

Za izvajanje kontrolinga so zadolženi kontrolerji, ki oblikujejo in spremljajo procese določanja ciljev, načrtovanja in upravljanja. So 'navigatorji', ki skrbijo, da lahko manager izvaja kontroling v okviru postavljenih ciljev in planov. Oblikujejo in skrbijo za sistem kontrolinga ter s tem prevzemajo soodgovornost za doseganje ciljev in rezultatov. Skrbijo za preglednost strategije, rezultatov, finančnega računovodstva in procesov ter s tem prispevajo k večji gospodarski učinkovitosti.

Primarno je kontroling funkcija managerja, sekundarno pa kontrolerja, ki je v funkciji njegovega svetovalca in izvedenca za poslovno ekonomiko. Enačiti funkcijo kontrolinga z nalogami kontrolerja je napačno. Managerji izvajajo naloge, kontrolerji pa poskrbijo za transparentnost poslovnih rezultatov. Kontroling je rezultat njunega sodelovanja, rezultat timskega dela obeh glavnih akterjev; kontroling je zelo učinkovit kot servis poslovodstva.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Raèunovodstvo Replika
spacer
spacer