Kontroling - informacijska podpora

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

kontroling

 
 

KontrolingKontroling služi kot informacijska podpora poslovodstvu podjetja. Pomeni krmiljenje, vodenje oziroma usmerjanje k dogovorjenim ciljem. Njegove naloge so:
- načrtovanje,
- naloge obveščanja in poročanj,
- naloge usmerjanja in kontroliranja.

Ukvarja se s področji razvoja, koristi pri strateškem in operativnem planiranju. Omogoči sistematično planiranje, učinkovito kontroliranje ter je podpora vodstvu pri spremljanju in uresničevanju strateških in operativnih ciljev. Usmerjen je v prihodnost in v uresničenje načrtovanega poslovnega izida podjetja.

Za izvajanje kontrolinga so zadolženi kontrolerji, ki oblikujejo in spremljajo procese določanja ciljev, načrtovanja in upravljanja. So 'navigatorji', ki skrbijo, da lahko manager izvaja kontroling v okviru postavljenih ciljev in planov. Oblikujejo in skrbijo za sistem kontrolinga ter s tem prevzemajo soodgovornost za doseganje ciljev in rezultatov. Skrbijo za preglednost strategije, rezultatov, finančnega računovodstva in procesov ter s tem prispevajo k večji gospodarski učinkovitosti.

Primarno je kontroling funkcija managerja, sekundarno pa kontrolerja, ki je v funkciji njegovega svetovalca in izvedenca za poslovno ekonomiko. Enačiti funkcijo kontrolinga z nalogami kontrolerja je napačno. Managerji izvajajo naloge, kontrolerji pa poskrbijo za transparentnost poslovnih rezultatov. Kontroling je rezultat njunega sodelovanja, rezultat timskega dela obeh glavnih akterjev; kontroling je zelo učinkovit kot servis poslovodstva.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer