Preventivni davčni pregled

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

Preventivni davčni pregled koristi!

 
 

Preventivni davčni pregledDavčni inšpekcijski nadzor je v vsaki družbi povezan z določeno mero strahu. Zaradi nenehnega spreminjanja davčne zakonodaje v zadnjih letih, obstaja možnost, da bo davčni organ na določeno zadevo (način poslovanja ali dokumentacijo dogodkov,...) gledal drugače in se z načinom evidentiranja pri družbi ne bo strinjal.

Preventivni davčni pregled lahko predvidi in posledično odpravi možna odstopanja. Naloga davčnega svetovalca je pravočasno, že med poslovnim letom, zaznati simptome davčnih nepravilnosti v računovodskih evidencah in nanje opozoriti.

Za preverjanje podatkov o uresničenem poslovnem dogodku se bo davčni svetovalec odločil za metode preverjanja, kot sta:
- metoda na preskok, kjer podatke preveri na podlagi vzorca po različnih merilih in je primerna za velika podjetja,
- metoda davčne revizije pri kateri je revizijsko pregledana celotna dokumentacija, ki se nanaša na predmet preverjanja.

Po preverjanju ali so vsa izpolnjevanja davčnih obveznosti pravilna, se izdela pisno poročilo o pregledu ter predlogi za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti.

Za ugotovitve in dejanja o katerih je bilo že pravnomočno odločeno, se davčni inšpekcijski nadzor ne more ponoviti. Obstaja tudi časovna omejitev, za katero davčno obdobje lahko davčni organ odredi davčni inšpekcijski nadzor. Upoštevati se mora rok zastaranja pravice do odmere davka. Preventivni davčni pregled je pregled davčnega poslovanja na način, kot bi pregled opravil davčni inšpektor.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer