Regres - izplačilo regresa

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

Regres; pravne obveznosti delodajalca

 
 

RegresZakon o delovnih razmerjih določa, da regres za letni dopust pripada vsakemu delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta. Regres znaša najmanj toliko, kolikor znaša minimalna plača, delodajalec pa ga je dolžan izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta za tisto leto. Če je v kolektivni pogodbi določen višji znesek, se izplačilo izvede v skladu z določbami kolektivne pogodbe. V primeru nelikvidnosti je rok za izplačilo regresa prvi november tekočega leta, toda le, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Delavci, ki delajo za krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu, imajo enake pravice, kot če bi delali polni delovni čas.

Delavec je upravičen do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev. Če ta čas še ni pretekel, je delavec upravičen do sorazmernega dela letnega dopusta v obsegu 1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela v posameznem koledarskem letu.

Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta. To je vezano na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Raèunovodstvo Replika
spacer
spacer