Finančni trg in trgovanje z
vrednostnimi papirji

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

vstop na finančni trg

 
 

Finančni trgFinančni trg zajema vrsto storitev in kdor se vsakodnevno ne srečuje z vrednostnimi papirji zelo težko sledi aktualnemu dogajanju, še teže pa se poglobi v ozadje posameznih dogodkov.

Podjetje si mora pred vstopom na finančni trg izdelati načrt poslovanja in pozvati računovodstvo, da preveri stanje preseženih sredstev (po pokritju vseh stroškov), ki jih lahko nameni za finančne naložbe.

Pred vstopom je torej pomembno vprašanje, kaj od finančnega trga sploh pričakujemo?

Različno pristopimo kadar želimo na trgu nekaj dodatnega zaslužiti ali če želimo poiskati dodatna sredstva za svoje poslovanje. Pri izbiri naložbe ne smemo vnaprej vračunati dobičkov, ki jih še nismo realizirali, kajti v vsakem trenutku se nam lahko izmuznejo iz rok.

Na trg je najbolje vstopati postopoma, s predhodno izdelavo košarice naložb, v katere nameravamo usmerjati svoja sredstva. Če so sredstva razmeroma večji zneski, je koristno, da jih razpršimo. Svoje naložbe je potrebno imeti pod nadzorom.

Upoštevati je potrebno:
- da trenutno stanje v podjetju ni obenem tudi dolgoročna slika,
- da lahko naloženi denar pogrešamo na dolgi rok,
- tveganja,
- koristiti finančno in davčno svetovanje za pravilno usmeritev.

Pred nastopom na finančnem trgu je potrebna zares temeljita analiza trenutnega in načrtovanega finančnega stanja v podjetju in obsega presežnih sredstev, ki jih lahko namenimo za nakup raznovrstnih finančnih instrumentov.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer