Poskrbite za povračilo v tujini
plačanega DDV

   
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje e-računovodstvo računovodski servis
 
Znižajte davek & dobiček
Računovodski servis v Ljubljani Vodenje računovodstva & računovodske storitve v Ljubljani!
 
 

vizija

 
  Naša vizija se je uveljaviti kot zaupanja vreden in odgovoren računovodski servis, ki Vam olajša delo in Vas varno vodi prek računovodskih in davčnih čeri. Ustvarjeni smo za vodenje računovodstva, zato skupaj z Vami mislimo vnaprej in Vam pomagamo dosegati in presegati začrtane podjetniške cilje.

 
. . .
lokacija in kontaktosebna izkaznicapartnerjicgpDružbena odgovornost.
 

povračilo v tujini plačanega DDV

 
 

Računovodja, vodenje računovostva.Domača pravna oseba oz. podjetnik lahko zahteva vračilo v tujini plačanega davka na promet (DDV) za nabave vsega blaga in storitev, ki jih je nabavila za opravljanje svoje poslovne dejavnosti in pri tem plačala DDV. Med te stroške spadajo:


- stroški poslovnih potovanj (najem avtomobila, stroški nočitev, stroški goriva, cestnin...),
- stroški udeležbe na sejmih, razstavah, posvetih, izobraževanjih (najem in stroški povezani z razstavnim prostorom - ogrevanje, čiščenje, montaža, stroški vstopnic...),
- stroški vzdrževanja (npr. popravilo vozil),
- stroški nabave opreme,
- stroški marketinga, oglaševanja, svetovanja,
- stroški goriva in cestnin pri opravljanju cestnega prevoza.

Povračila DDV-ja pa se ne sme zahtevati za:
- nakup blaga in storitev za osebne namene,
- stroške za razvedrilne namene.

 
 

Povračilo lahko zahtevate iz vseh držav EU in iz držav, s katerimi obstaja vzajemnost na področju vračila plačanega davka na promet. V nadaljevanju navajamo države, ki so že vzpostavile vzajemnost:

Država

Vzpostavitev vzajemnosti

Kanada

da

Hrvaška*

da - delno

Irska

da

Islandija

da

Izrael

da

Japonska

da

Južna Koreja

da

Liechtenstein

da

Makedonija

da

Norveška

da

Švica

da

Turčija**

da - delno

 

Pravna oseba mora za povračilo vložiti predpisano vlogo in predložiti ustrezna dokazila pri tujem davčnem organu. Podjetje mora paziti na rok oddaje vlog, ki je 30. junij tekočega leta za račune iz preteklega leta. Računi, za katere želite vrnjen DDV morajo vsebovati sledeče podatke:
1.popolni naziv in popolni naslov podjetja dobavitelja in podjetja prejemnika storitev
2.davčno številko, ki jo je podjetju dobavitelju dodelil finančni urad, ali identifikacijsko številko za prometni davek, ki mu jo je dodelil Zvezni urad za finance,
3.datum izstavitve,
4.številko računa,
5.količino in običajno oznako predmeta dobave ali vrsto in obseg druge storitve,
6.čas dobave ali izvedbe druge storitve,
7.plačilo za dobavo ali drugo storitev,
8.davčno stopnjo in davčni znesek, ki odpade na višino plačila.

Minimalni znesek zahtevanega davka: 200 €.

 
finance davki bilanca avtorski honorar davek na nepremičnine
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o. 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer