Računovodski servis & računovodstvo,
Replika d.o.o., Ljubljana

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 
Računovodski servis in računovodstvo Ljubljana
Davčno svetovanje Replika Optimizacija bilance & preventivni davčni pregled!
 
 

vizija

 
  Naša vizija se je uveljaviti kot zaupanja vreden in odgovoren računovodski servis, ki Vam olajša delo in Vas varno vodi prek računovodskih in davčnih čeri. Ustvarjeni smo za računovodstvo, zato skupaj z Vami mislimo vnaprej in Vam pomagamo dosegati in presegati začrtane podjetniške cilje.

 
 

Našli nas boste v Ljubljani

Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, d.o.o.
Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

 
. . .
lokacija in kontaktosebna izkaznicapartnerjicgpDružbena odgovornost.
 

računovodski servis, Ljubljana

 
 

računovodski servis LjubljanaSmo uveljavljen računovodski servis in hitro rastoča družba za računovodsko svetovanje & računovodske storitve iz Ljubljane, ustanovljena leta 2003. Čeprav smo majhni, se po kakovosti in strokovnosti postavljamo ob bok velikim računovodskih hišam. Predvsem zato, ker se s poudarjeno skrbjo za stranke lahko poglobimo v posebnosti poslovanja vsakega podjetja posebej in se zanje tudi bolj zavzamemo. Zagotavljamo hitro odzivnost, oseben pristop in sodoben način poslovanja.

Računovodske storitve, računovodstvo in knjigovodstvo želimo zadovoljevati manjšemu številu strank, ki jim lahko nudimo kompleten davčno-računovodski servis. Velik poudarek zato dajemo davčnemu in računovodskemu svetovanju, pa tudi usmerjanju strank v smeri boljše optimizacije davčne bilance in iskanja najugodnejših načinov poslovanja. Tekom leta načrtujemo in izvajamo strategije, ki izboljšujejo donosnost in znižujejo davčne obveznosti na minimum. Naši davčni strokovnjaki znajo poiskati skrite davčne zanke in prihranke ter obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti.

Smo dinamična računovodska družba, ki razume potrebe sodobnih podjetij in spremlja vizijo njihovega poslovanja. S strankami gradimo zaupanje in dolgoročno partnerstvo, kar dosegamo s stalnim izobraževanjem, zanesljivostjo in strokovnim delom.

 
 

Vzporedno z računovodskim servisom v Ljubljani smo v Skupini Replika zaradi potrebe in želje strank razvili še druge dejavnosti:

Vlaganje v nepremičnine: investitorjem omogočamo, da si zagotovijo dostop do ključnih informacij in priložnosti s področja neposrednih investicij v nepremičnine. Naložbe usmerjamo v nakupe nepremičnin na prostem trgu, na javnih dražbah, javnih razpisih, v postopkih stečaja in prisilne poravnave. Po sistemu factoringa odkupujemo tudi terjatve, ki se nanašajo na nepremičnine.
Več informacij: Replika Invest, investicije v nepremičnine, d.o.o.

Gospodarsko - pravno področje: strankam računovodskega servisa nudimo pomoč pri pravnih vprašanjih in pri pripravi pravno-formalnih aktov podjetja. Naš cilj je priskrbeti hiter, verodostojen in učinkovit pravni nasvet.

Finančno - idejni inženiring: združuje storitve pridobivanja nepovratnih sredstev na ravni EU, podpore tujim podjetjem pri vstopu na slovenski trg in pri iskanju kadrov, celovite analize poslovanja s ciljem povečanja učinkovitosti in dodane vrednosti. Celovit idejni inženiring vodimo na področju sonaravnih in trajnostnih projektov, na področju razvojno usmerjenih inovitet in pri vodenju ter koordinaciji razvojno partnerskih projektov.
Več informacij: Replika PRO, idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

 
finance davki bilanca avtorski honorar davek na nepremičnine
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer