davki računovodstvo knjigovodstvo računovodski servis poslovno svetovanje
.
 

cene in ugodnosti

 
  cene in ugodnosti
Vsem novim strankam želimo dati možnost, da nas spoznajo in se prepričajo o kakovosti našega dela, zato prve 3 mesece naših storitev ne zaračunamo, ob tem pa nudimo še 20-odstotni popust za vse storitve v prvem letu sodelovanja.
Preberite več >>
 
. . .
računovodske storitvedavčno svetovanjefinančno in poslovno svetovanjee-računovodstvo
 

e-računovodstvo

 
 

e-računovodstvoKer vse več naših strank izraža željo po spremljanju računovodstva svojega podjetja prek interneta, smo se odločili ta problem rešiti s spletno aplikacijo Oppis, ki bo strankam služila pri elektronskem pregledovanju poslovanja. Strankam bomo tako dodelili uporabniško ime in geslo, s katerim se bodo lahko prek spletnega brskalnika povezali na svoje podatke in si ogledali njihovo vsebino. V začetni fazi bo spletna aplikacija omogočala pregled nekaterih postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida, prikaz odprtih postavk v saldakontih, opravljanje plačilnega prometa na osnovi odprtih postavk, pa tudi vnos podatkov za obračun plač (ur, dodatkov.).

Najsodobnejša programska oprema za računovodenje in knjigovodenje nam omogoča, da s pridom izkoriščamo tudi druge možnosti, ki jih prinaša internetna tehnologija. Strankam lahko omogočimo neposreden prenos poljubne tabele ali pregleda v tabelarične programe, kot so Excel, QuatroPro in podobni programi za nadaljnjo obdelavo podatkov. Mogoč je tudi uvoz podatkov iz različnih virov, saj se naš informacijski sistem lahko poveže s programsko opremo drugih proizvajalcev. Stranka ima tako lahko določen trgovski, proizvodni, namenski ali drug programski paket, iz katerega lahko naši finančni programi avtomatsko uvažajo podatke. Ročno prenašanje dokumentov in dvojno knjiženje zato ni več potrebno.

Na podlagi pooblastila in elektronskega podpisa nam stranke lahko zaupajo tudi elektronsko opravljanje plačilnega prometa ter elektronsko oddajanje zakonsko predpisanih obrazcev in poročil državnim institucijam.

Preko spletne strani zagotavljamo tudi elektronsko svetovanje s področja računovodstva, davčne zakonodaje in financ. Vprašanje enostavno vnesete v spletni obrazec in počakate na odgovor, ki Vam ga pošljemo na elektronski naslov.

 
davek na nepremičnine nepremičnine obračun plač davčni pregled dohodnina
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer