Poslovna skrivnost in varovanje

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

varovanje poslovne skrivnosti

 
 

POslovna skrivnostMed poslovno skrivnost sodijo podatki: o zaposlenih, o osebnih dohodkih, poslovnih partnerjih, licencah, strankah, načinih poslovanja itd.

Tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, se štejejo za poslovno skrivnost. Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom.

Sklep mora podpisati zastopnik pravne osebe oz. samostojni podjetnik posameznik ali od njega pooblaščena oseba. S sklepom morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost. Omejitev v zvezi z obsegom poslovne skrivnosti praktično ni. Z eno izjemo - za poslovno skrivnost se ne morejo šteti podatki, ki so po zakonu javni (npr. lastništvo, ustanovitveni kapital).

S pisnim sklepom družba določi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki jo morajo varovati. Vsaka pogodba o ne razkritju informacij mora oz. lahko vsebuje pet ključnih elementov:
- nedvoumno definicijo zaupnih vsebin,
- izjeme,
- obveznosti zavezanih strank,
- časovno veljavnost sporazuma in
- dodatne sestavine.

Z izdelavo sklepa o varovanju podatkov lahko preprečite izdajo poslovne skrivnosti oz. lahko v primeru le-te ustrezno ukrepate proti kršitelju.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Raèunovodstvo Replika
spacer
spacer